Hosting Free

Cung Cấp Free Cho Thành Viên Vina4U

Free Hosting

- 1GB Disk
- 10GB Băng Thông / Tháng
- Không Giới Hạn ParkDomain
-Free khi có mã khuyến mãi

V4U_1

- Gói dành riêng cho thành viên cần hosting cấu hình trung bình.
- 10GB Disk
- 100GB Băng Thông

Unlimited

- Gói dành riêng cho thành viên cần hosting cấu hình cao.
- Không giới hạn Disk
- Không giới hạn Băng Thông